Holtålen kommune
Olve Morken
Mobil 950 66 677
Epost olve.morken@holtalen.kommune.no

Holtålen snøscooterklubb
Frode Moen
Mobil 907 71 936